Què són les llars-residència d’Aspanias?

És un servei d’habitatge permanent, adreçat a persones amb diversitat funcional que necessiten un habitatge substitutori de la seva llar habitual.

Actualment tenim tres llars on viuen 23 adults amb discapacitat intel·lectual en un entorn familiar, on les activitats s’organitzen pensant en desenvolupar el màxim la seva autonomia i potenciar les seves capacitats. Presents i futures.

Les places estan concertades amb el Departament de Benestar Social i Família.

ICO_LLARS

Qui som?

L’equip de professionals d’atenció directa està format per tècnics auxiliars, amb una llarga trajectòria en el camp de l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, un psicòleg, una treballadora social i una directora tècnica. L’equip multidisciplinar treballa de forma coordinada amb l’objectiu de potenciar la màxima autonomia de les persones que resideixen i donar suport en les activitats de la vida diària.

Com ho fem?

Des de fa ja anys estem treballant amb el model centrat en la persona, on es recullen els interessos i desitjos de cada una de les persones residents, respectant els seus drets i preferències i assegurar el seu benestar bio-psico-social. En aquest model la persona és el centre d’atenció.

LLAR I
Any d’oberturade la llar 1983
Ubicació G. V. Corts Catalanes, núm.727, 3r 4a
Nombre de places 6
Equip de tècnics auxiliars 5
LLAR II  
Any d’obertura de la llar 1990
Ubicació Passeig de Sant Joan, 35-37, pral. 2ª
Nombre de places 7
Equip de tècnics auxiliars 4
LLAR III 
Any d’obertura de la llar 1995
Ubicació G. V. Corts Catalanes, núm. 554, ppal.
Nombre de places 10
Equip de tècnics auxiliars 8