AVIS LEGAL – POLÍTICA DE COOKIES

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús d’aquesta web titularitat de l’Associació per l’atenció a la discapacitat intel·lectual i els trastorns del desenvolupament (d’ara endavant ASPANIAS) el domicili social del qual es troba el carrer Enamorats 109-115, de Barcelona i el CIF del qual és G08400319 Telèfon +934 872 277, i correu electrònic de contacte aspanias@aspanias.org

Constituïda com a associació en 1962 i registrada amb el nº 338 en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.

1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals regulen l’accés, navegació i ús d’aquest lloc web.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. ASPANIAS és titular dels tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles a través del mateix.

2.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dits drets per part d’ ASPANIAS.

2.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets d’ASPANIAS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que puguin contenir els continguts.

2.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit d’ASPANIAS o, si escau, del titular dels drets al fet que correspongui.

3. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’accés, navegació i ús del Lloc web és responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa l’Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per ASPANIAS o pel personal autoritzat d’ASPANIAS relativa a l’ús del Lloc web i dels seus continguts.

El fòrum serà moderat i poden eliminar-se comentaris que no reuneixin un cert decoro moral.

4. RESPONSABILITATS I GARANTIES

ASPANIAS no es fa responsable dels continguts que enllacen amb terceres pàgines web (Xarxes socials).

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc web haurà de sol·licitar-ho.

5. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre ASPANIAS i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ASPANIAS i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

6. POLÍTICA DE COOKIES

POLÍTICA DE COOKIES DE LA WEB

En relació a les Cookies durant la navegació

Una cookie (o galeta informàtica) és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de l’usuari.

GESTIONAR COOKIES

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador.

Si no estàs segur sobre quin tipus i versió de navegador fas servir per accedir a internet:

Per Windows: clica en ‘Ajuda’ a la part superior de la finestra del seu navegador i selecciona l’opció ‘Sobre’.

COM GESTIONAR LES COOKIES A WINDOWS

Google Chrome

1. Fes clic en el menú de Chrome situat a la barra d’eines del navegador.

2. Selecciona “Configuració”.

3. Fes clic a “Mostrar opcions avançades…”

4. En la secció “Privadesa”, fes clic en el botó “Configuració de contingut…”.

5. En la secció “Cookies”, pots configurar les opcions que s’indiquen a continuació: Eliminar cookies, bloquejar o permetre les cookies de forma predeterminada, incloure excepcions de cookies de dominis o llocs web específics.

6. Per a major detall consulta l’ajuda de Google Chrome.

Microsoft Internet Explorer 7.0 i 8.0

1. Fes clic en el botó “Eines” i després en “Opcions d’Internet”.

2. Fes clic en la fitxa “Privadesa” i, a continuació, mou el control lliscant a una posició intermèdia entre els extrems superior i inferior, de manera que no es bloquegin ni permetin totes les cookies.

3. Fes clic en “Llocs”.

4. En el quadre “Adreça del lloc web”, escriu l’adreça d’un lloc web i, després, fes clic a “Bloquejar” o “Permetre”.

5. Mentre escriguis, anirà apareixent una llista de les pàgines web que ja hagis visitat. Si fas clic en un element de la llista, es mostrarà en el quadre Adreça del lloc web.

6. En finalitzar, fes clic a “Acceptar”.

7. Torna a col·locar el control lliscant a la seva posició original i fes clic a “Acceptar”.

8. Pots consultar l’ajuda de Windows per a més informació.

Mozilla Firefox

1. A la part superior de la finestra de Firefox, fes clic en el botó Firefox i selecciona “Opcions”.

2. Selecciona el panell “Privadesa”.

3. En “Firefox tria “Usar una configuració personalitzada per a l’historial”.

4. Marca l’opció “Acceptar cookies” per activar-les, i desmarca-la per desactivar-les.

5. Si no vols rebre cookies de tercers desmarca “Acceptar cookies de tercers”.

6. Pots consultar l’ajuda de Mozilla per a més informació.

Safari

1. Fes clic a “Safari” a la part superior de la finestra del teu navegador i selecciona l’opció ‘Preferències’.

2. Fes clic a “Privadesa”.

3. A l’apartat “Bloquejar cookies” selecciona una de les següents opcions segons t’interessi: “De publicitat i tercers”, “Sempre”, o “Mai”.

Opera

1. Fes clic a “Configuració” a la part superior de la finestra del navegador i selecciona ‘Opcions’.

2. A continuació selecciona la pestanya “Avançat” i a la llista de l’esquerra selecciona “Cookies”.

3. A continuació, selecciona “Acceptar cookies”.

4. Disposes de les tres opcions segons la teva preferència: “Acceptar cookies ”,”Acceptar cookies sols del lloc visitat” y “No acceptar cookies mai”.

COM GESTIONAR LES COOKIES AL MAC

Google Chrome

1. Fes clic en el menú de Chrome Chrome situat en la barra d’eines del navegador.

2. Selecciona “Configuració”.

3. Fes clic a “Mostrar opcions avançades…”

4. A la secció “Privadesa”, fes clic en el botó “Configuració de contingut…”.

5. En la secció “Cookies”, pots configurar les opcions que s’indiquen a continuació: Eliminar cookies, bloquejar o permetre les cookies de forma predeterminada, incloure excepcions de cookies de dominis o llocs web específics.

Microsoft Internet Explorer

1. Fes clic a ‘Explorer’ a la part superior de la finestra del teu navegador i selecciona les opcions de ‘Preferències’.

2. Desplaça’t cap avall fins que aparegui ‘Cookies’ en Arxius rebuts.

3. Selecciona l’opció “Mai preguntar”.

4. Fes clic a “Acceptar”.

Mozilla Firefox

1. En la barra de menús, fes clic al menú Firefox i selecciona ”Preferències…”.

2. Selecciona el panell Privadesa.

3. En “Firefox tria “Usar una configuració personalitzada per a l’historial”.

4. Marca l’opció “Acceptar cookies” per activar-les, i desmarca-la per desactivar-les.

5. Si no vols rebre cookies de tercers desmarca “Acceptar cookies de tercers”.

Safari

1. fes clic a “Safari” a la part superior de la finestra del teu navegador i selecciona l’opció ‘Preferències’.

2. Fes clic a “Privadesa”.

3. A l’apartat “Bloquejar cookies” selecciona una de les següents opcions segons t’interessi: “De publicitat i tercers”, “Sempre”, o “Mai”.

Opera

1. fes clic a “Opera” a la part superior de la finestra del navegador i selecciona ‘Opcions’.

2. A continuació selecciona la pestanya “Avançat” i a la llista de l’esquerra selecciona “Cookies”.

3. A continuació, selecciona “Acceptar cookies”.

4. Disposes de tres opcions segons la teva preferència: “Acceptar cookies”,”Acceptar cookies només del lloc visitat” i “No acceptar cookies mai”.

Close Menu