Valorem la opinió de les famílies del CDIAP

[button link=”https://www.aspanias.org/wp-content/uploads/2017/02/INFORME-RESULTATS-SATISFACCIÓ-FAMILIES-CDIAP-2016.pdf” type=”icon” color=”orange” icon=”download” newwindow=”yes”] Informe de resultats famílies CDIAP 2016[/button]

 

Durant l’exercici del 2016, al CDIAP d’Aspanias es va atendre a les famílies de 658 infants. La seva opinió sobre diferents aspectes del servei és recollida amb unes enquestes de satisfacció que tot just hem analitzat per extreure’n resultats. Després de valolar-los no podríem estar més orgullosos!

L’escala que es fa servir va del 1 al 6, sent el 6 el major grau de satisfacció, i tots els aspectes valorats puntuen per sobre dels 5 punts. L’atenció i suport rebut té una puntuació global 5,48 i es valora de forma especialment positiva el respecte a la intimitat (5,84) i la confidencialitat amb que es tracta la informació donada (5,83).
Tot i així sabem que teniu unes expectatives altes i treballem per la seva satisfacció (fet que assoleix una puntuació de 5,16). Prenem nota d’on som capaços de millorar encara i ens fixem superar a la pròxima valoració les puntuacions respecte la coordinació (5,22), tant entre els professionals de diferents àrees com en els casos de derivació, el confort de les instal·lacions (5,16) i el temps de resposta (5,08).

Close Menu