Un informe d’UNICEF visibilitza els problemes als que s’enfronten els nens i nenes amb discapacitat

Estudi d'UNICEF "La situación de los niños y niñas con discapacidad en España"
Estudi d’UNICEF “La situación de los niños y niñas con discapacidad en España”

El passat mes de desembre de 2013, UNICEF va fer públic un informe sobre la situació actual a Espanya dels nens i nenes amb discapacitat.

L’objectiu d’aquest estudi és el de traçar un panorama general de la realitat viscuda per aquests nens en la nostra societat i fer visibles els problemes als que s’enfronten diàriament, suggerint, alhora, algunes línies d’actuació orientades a solucionar-los.

Així, a l’informe s’alerta de la important manca d’estudis estadístics a Espanya relatius a la discapacitat en la infància, el que impossibilita el poder disposar de xifres exactes que permetin obtenir un coneixement precís de quina és la situació dels nens i nenes amb discapacitat al nostre país.

No obstant això, el text enumera alguns informes i estudis que deixen patent el tipus de problemes als quals s’enfronta diàriament aquest col·lectiu.

Aquest és el cas de l’últim informe estadístic d’UNICEF ” La infància a Espanya 2012-2013. L’impacte de la crisi en els nens ” , que mostra com la situació de crisi econòmica en què es troba immers el nostre país des de fa alguns anys i , concretament les retallades pressupostàries en matèria de sanitat, educació i dependència, estan perjudicant clarament i de forma molt important els drets dels nens i nenes amb discapacitat .

De la mateixa manera , l’informe del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat sobre el maltractament infantil a Espanya (2011) alerta de l’alta incidència de maltractament en els nens amb discapacitat en comparació dels seus iguals sense discapacitat, especialment en les nenes. Referent a això, UNICEF destaca la necessitat de realitzar un estudi general i complet sobre maltractament a la infància amb discapacitat a Espanya.

D’altra banda, UNICEF també destaca com un dels majors problemes als quals s’enfronten els nens i nenes amb discapacitat a “la mala interpretació i pràctica existent a Espanya del que és una educació inclusiva de qualitat“.

De forma més específica, els autors ressalten la importància del paper que juga l’atenció primerenca, suggerint que es duguin a terme les mesures necessàries per tal d’ articular com un dret universal i gratuït per a tots els nens i nenes de 0 a 6 anys. Paral·lelament, alerten de la manca de suports adequats tant per als nens i nenes amb discapacitat com per les seves famílies. Com a exemple, el procés d’institucionalització, ressaltant la importància que la legislació espanyola estableixi les estructures adequades per salvaguardar l’interès dels nens i nenes amb discapacitat en aquest tipus de decisions. Per a això, considera essencial procurar que visquin en un ambient familiar, impedint, en la mesura del possible, la seva institucionalització ja que “aquests establiments no poden substituir la vida enriquidora de la llar, ni tan sols quan estan ben dirigits responen a les necessitats de els nens i són sotmesos a inspeccions” . No obstant això, en cas que no quedés altra possibilitat, aconsella que l’estada duri el menor temps possible.

Per finalitzar, els autors deixen palesa la necessitat de revisar tota la Normativa espanyola tant per solucionar els greus problemes a què s’enfronten aquests nens i nenes en la societat, com per donar compliment a la Convenció dels drets del nen i a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat (ratificades pel Govern espanyol el 1999 i 2008 respectivament).

Referent a això, els autors confien que la nova Llei General de discapacitat s’adapti a la realitat actual i pugui fer front a totes aquestes dificultats. Així mateix, esperen que el nou Pla Estratègic Nacional d’Infància i Adolescència 2013-2016 pugui donar solució a molts dels problemes anteriorment plantejats a través dels diferents objectius marcats pel Ministeri de Sanitat .

Font de la notícia: Web del Consejo General de la Psicología de España

 

Close Menu