Transparència

Compromís amb la Transparència:

Un dels valors de l’associació és i ha estat la transparència. Com a entitat considerem indispensable comunicar clarament el que som, el que desitgem i el que volem fer.

Es per això que, en compliment de la “Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, i en l’ànim i la bona voluntat de reforçar i garantir la transparència de la nostra entitat, com a organització sense ànim de lucre, posem a la vostra disposició la següent documentació:

– Els comptes anuals auditats de l’últim exercici:

Clica aquí per veure l’informe d’Auditoria Independent 2017

Clica aquí per veure els Comptes Anuals 2017

– Relació dels principals contractes, convenis i subvencions concedides per les administracions públiques:

Clica aquí per veure els convenis i subvencions públiques

 

Tota la informació sobre la nostra estructura organitzativa la trobareu també en aquesta pàgina web, a l’apartat de Junta Directiva.