Signa i digues NO al copagament

signaAspanias, com a membre de Dincat, se suma a la Iniciativa Legislativa Popular que ha iniciat el moviment associatiu de la discapacitat (CERMI a nivell estatal i COCARMI a Catalunya) per modificar la Llei de Dependència. El repte és aconseguir 500.000 signatures de suport a tot l’Estat i portar el canvi legal al Congrés dels Diputats. La campanya es titula No al copagament confiscatori i acaba el 31 de juliol.

Les persones interessades en signar a favor de la Iniciativa Legislativa Popular podran fer-ho tant al centre d’Aspanias al carrer Enamorats, a Barcelona, com a la recepció del Servei d’Atenció Terapèutica a la plaça de les Caramelles.

La finalitat de la ILP és establir uns criteris justos i equitatius sobre l’aportació econòmica de les persones en el cost de les prestacions de determinats serveis com les llars-residències i residències i els centres d’atenció especialitzada-CAE.

Els promotors de la Iniciativa Legislativa Popular pretenem:

– Incloure en els criteris de copagament factors com el moment vital en què apareix la situació de dependència (edat) i l’esperança de vida de la persona beneficiària (major o menor perllongament de la situació de dependència al llarg de la vida de la persona).

Exempció de copagament per a aquelles persones que rebin menys de 1.331 euros/mes (2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples-IPREM). Actualment, només estan exemptes les persones que reben menys d’1 vegada l’IPREM, és a dir, 532,51€/mes.

Fixar una aportació màxima per persona que no superi el 60% del cost del servei.

– Garantir que la persona tindrà una quantitat de lliure disposició (diners de butxaca) que no serà inferior al 40% de la seva capacitat econòmica.

Per donar més dades sobre la campanya, des de Dincat han organitzat sessions informatives a cadascun dels territoris:

– Barcelona: dijous 12 de març a les 11h a la seu de Dincat (C/Joan Güell 90. 08028 Barcelona). És imprescindible confirmar assistència a ffortun@dincat.cat

– Lleida: ja celebrada dijous 5 de març.

– Tarragona: 11 de març, al matí (pendent ubicació i horari concret)

– Girona (pendent de data i ubicació)

Tots els detalls de la ILP aquí: Dossier Dincat Campanya signatures ILP i copagament

 

 

Close Menu