Psicologia adults
Psicologia adults
Psicologia d'adults
Donem suport tant a persones amb discapacitat intel·lectual i familiars que necessiten un recolzament extern, com a adults en general que sol·licitin un acompanyament terapèutic per a treballar determinades vivències i malestars interns. La nostra intervenció es basa en el Model Centrat en la Persona a partir d'un acompanyament i un pla terapèutic elaborat conjuntament entre l'usuari/a i el/la professional.
Psicologia d'adults
Donem suport tant a persones amb discapacitat intel·lectual i familiars que necessiten un recolzament extern, com a adults en general que sol·licitin un acompanyament terapèutic per a treballar determinades vivències i malestars interns. La nostra intervenció es basa en el Model Centrat en la Persona a partir d'un acompanyament i un pla terapèutic elaborat conjuntament entre l'usuari/a i el/la professional.
Psicologia d'adults
Donem suport tant a persones amb discapacitat intel·lectual i familiars que necessiten un recolzament extern, com a adults en general que sol·licitin un acompanyament terapèutic per a treballar determinades vivències i malestars interns. La nostra intervenció es basa en el Model Centrat en la Persona a partir d'un acompanyament i un pla terapèutic elaborat conjuntament entre l'usuari/a i el/la professional.

Què treballem?

Depressió
Sobrecàrrega del cuidador
Problemes d'autoestima
Deteriorament cognitiu
Processos de dol
Trastorns psicòtics
Aïllament social
Ansietat i estrès
Pseudodemències i demències
altres...

On es fan les sessions?

Carrer Cartagena, 265
08025 Barcelona
93 487 22 77 (Ext.200)

Plaça Caramelles, 2
08001 Barcelona
93 487 22 77 (Ext.214)

Entorn natural
En funció del cas ens desplacem al domicili per tractar a la persona en un entorn més amable.

Close Menu