Protocol d’actuació en casos de ciberassetjament o assetjament escolar

L’assetjament escolar i el ciberassetjament són realitats que, lamentablement, viuen nens i nenes d’arreu del món, comportant repercussions negatives en el seu benestar, el seu desenvolupament i l’exercici dels seus drets.

Tal i com consagra la Convenció sobre els Drets del Nen, tots els menors sense excepció tenen el dret a ser protegits de qualsevol forma de violència, entenent violència com tota forma de perjudici o abús físic o mental, descuit o tracte negligent, maltractaments o explotació. Aquesta definició inclou l’exposició a la violència a la llar, a l’escola i en altres llocs i no només entén per violència aquella que té lloc entre adults i nens, sinó també entre nens. 

Protocol d'actuació en casos de ciberassetjament o assetjament escolar de Save The Children
Protocol d’actuació en casos de ciberassetjament o assetjament escolar de Save The Children

A Espanya l’assetjament escolar i el ciberassetjament com a formes de violència contra la infància no han estat una realitat suficientment abordada per les polítiques públiques ni reconegudes en la seva gravetat. No obstant això, Save The Children ha publicat recentment un informe que descriu aquest tipus d’assetjament escolar i el ciberassetjament (bullying) – dues formes de violència contra la infància- i realitza una anàlisi integral amb la finalitat d’orientar les propostes d’actuació dels diferents actors i institucions implicats en la protecció dels nens i les nenes, des dels poders públics fins als centres educatius i les famílies. 

Pots descarregar-te el protocol d’actuació en casos d’assetjament escolar i ciberassetjament des d’aquest enllaç.

Close Menu