Participa a l’enquesta ciutadana del II Pla Nacional d’Accessibilitat

La teva opinió és important per a millorar les principals necessitats en matèria d’Accessibilitat que existeixen actualment a Espanya

A fi de comptar amb l’opinió ciutadana i elaborar el II Pla Nacional d’Accessibilitat en el marc d’una metodologia participativa, la Dirección General de Derechos de las Personas con discapacidad, en col·laboració amb Fundación ONCE, està realitzant una enquesta dirigida a la població general.

L’accessibilitat universal és un principi que, a més de ser un factor fonamental per a la inclusió social i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat, millora la qualitat de vida de totes les persones, sent una qüestió que afecta el conjunt de la població.

Com participar-hi

L’enquesta està dirigida a la ciutadania en general, i en particular als diferents grups d’interès en els quals té incidència l’II Pla Nacional d’Accessibilitat:

  • Persones amb discapacitat
  • Persones grans
  • Persones sense discapacitat
  • Família o entorn social de les persones amb discapacitat

L’enquesta estarà disponible fins al divendres 27 de maig de 2022 i es pot participar a través dels següents enllaços:

Close Menu