Oferta de Feina a Aspanias

Treballador/a social per al CDIAP-Aspanias

 

 

DEFINICIÓ  DEL LLOC

 

S’incorporarà a ASPANIAS, depenent de la coordinadora tècnica del CDIAP-ASPANIAS. Assumirà les tasques corresponents a un treballador/a social.

 

PERFIL BÀSIC

 

–       Grau /titulació de Treball Social

–       Experiència mínima de 2 anys com a treballador/a social

–       Habilitats requerides: iniciativa, dinamisme, capacitat de treball en equip i flexibilitat.

–       Experiència en atenció precoç

–       Coneixement dels recursos existents a Barcelona

 

–       Idiomes: català i castellà

–       Es valoraran altres idiomes, com l’anglès.

–       Abstenir-se si no es té experiència laboral requerida

 

S’OFEREIX

Contracte a temps parcial.

 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 

Tasca principal:

Atendre la població infantil des de la concepció fins que l’infant compleixi els sis anys pel que fa a la prevenció, la detecció, el diagnòstic i el tractament dels

 

Funcions:

– Realitzar un diagnòstic social partint del coneixement del nucli familiar.

– Fer la intervenció terapèutica interdisciplinària a l’infant i al seu entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica.

– Col·laborar i cooperar amb els serveis socials, sanitaris, educatius i altres que desenvolupin tasques a nivell de prevenció i detecció precoç dels trastorns de desenvolupament i situacions de risc en la població infantil fins als sis anys.

– Orientar les famílies fent l’assessorament i suport als pares o tutors en els continguts que li siguin propis.

– Orientar els professionals de l’educació infantil en les etapes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys pel que fa als trastorns del desenvolupament.

– Les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent.

 

 

 

Interessats/ades enviar CV amb carta de motivació indicant la Ref. TREBALL SOCIAL, a rrhh@aspanias.org, fins el dia 8 de maig.

Close Menu