Oferta de Feina a Aspanias

Tècnic/a responsable de la Llar-Residència I d’Aspanias

PERFIL BÀSIC
– Diplomatura en Ciències Socials o Sanitàries.
– Experiència recomanable d’ 1 any com a Tècnic en Discapacitat Intel·lectual.
– Habilitats requerides: responsabilitat, treball en equip, capacitat organitzativa.
– Idiomes: català i castellà.

S’OFEREIX
Contracte de 35 hores setmanals.
Incorporació immediata.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Funcions bàsiques:

– Atendre acuradament a la persona en la seva higiene, alimentació i vestimenta i les tasques
de la llar.
– Estimular i potenciar les capacitats dels usuaris/usuàries en l’aprenentatge i/o manteniment
d’una vida activa.
– Elaboració dels PAI’s, execució i avaluació conjuntament amb l’equip i el responsable del
servei.
– Realitzar les tutories dels usuaris assignats.
– Executar els protocols i registres establerts i/o obligatoris: administració de medicació,
higiene, acollida, diari de la llar, i d’altres que puguin establir-se.
– Oferir suport i executar les activitats establertes en la programació anual.
– Rebre i emetre informació escrita per coordinar-se amb la resta de responsables.
– Ser la persona responsable de la seva àrea de competència.
– Ser referent de 2 usuaris o 1, en funció del torn.
-Manteniment ordre llar: bugaderia, ordre habitacions… – Participar en les reunions amb la direcció tècnica, amb el psicòleg de llars.
– Vetllar per l’aplicació dels protocols establerts.

Funcions extraordinàries pel lloc de treball:

– Ser intermediari entre la persona atesa i el seu entorn ocupacional, com ara tallers
ocupacionals, CET’s, etc.
– Coordinar amb les diferents entitats tutelars i traspàs a l’educador referent.
– Ser intermediari entre els professionals de cap de setmana i diaris.
– Coordinar amb els familiars dels usuaris, sempre que el tècnic referent no puguin fer-ho per
raons horàries, i traspàs a l’educador referent.
– Control, i seguiment, de l’organització dels serveis de salut dels usuaris: visites mèdiques, receptes, infermeria.
– Coordinar serveis específics: psicologia, treball social, qüestions puntuals de lleure, transport adaptat CETRAMSA…
– Actualitzar el taulell d’anuncis de la llar.
– Realitzar comanda Mercadona i supervisar existències.
– Control quadrant càtering.
– Control comptabilitat.
– Control farmàcia.
– Control ordre llar.
– Revisar bústia de correus.
– Mantenir la relació amb la institució i fer el traspàs de l’organització.

Interessats/ades enviar CV amb carta de motivació indicant la Ref. RESPLLARI, a
areasocial@aspanias.org, abans  del dimecres 13 de gener de 2016.

Close Menu