MISSIÓ

La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns de desenvolupament i dels seus familiars a Catalunya, així com facilitar una atenció integral personalitzada, afavorint la seva inclusió i participació social.

 

VISIÓ

La nostra visió és ser una entitat de referència en el nostre àmbit de treball, centrada en la persona, donant suport a la família, cohesionada i coherent amb la nostra missió. Amb responsabilitat social, de qualitat, inclusiva, participativa, oberta als canvis i oferint serveis segons necessitats.

 

VALORS

Els sis valors que caracteritzen i marquen l’estil de la nostra entitat són els següents:

TRANSPARÈNCIA: Sent evidents i honestos, comunicant clarament el que som, el que desitgem i el que volem fer.

QUALITAT: Fent un compromís permanent dirigit a l’increment constant de la millora contínua i la innovació en tot el que fem.

 

IMPLICACIÓ: Dintre de les possibilitats de cadascú, realitzar el major nombre d’accions per portar a terme la missió de l’entitat.

RESPECTE: Tolerant amb la diversitat i la diferència.

CREATIVITAT: Aportant idees, solucions innovadores i en la posada en marxa de serveis específics per les persones amb DID.

OPTIMISME: Generant un entorn de dinamisme, adoptant accions positives, confiant en les nostres capacitats i potenciant el benestar emocional en les persones que formem part de l’entitat.

 

ESTATUTS

Si vols conèixer amb detall la nostra finalitat, pots consultar els nostres Estatuts d’Aspanias aquí.

CODI ÈTIC

Ens adherim al Codi Ètic de FEAPS, podeu llegir-lo aquí .