Inscripcions a l’Escola de Pares i Mares

El CDIAP d’Aspanias en col·laboració amb el CAP de Sagrada Família engega el 18 de gener un nou grup d’habilitats parentals, emmarcat dins del Programa d’Habilitats Parentals de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que té com a objectiu afavorir la parentalitat positiva i reduir l’estrès parental i els problemes en la relació pares-fills. Més informació al respecte:

Quan i on tindrà lloc?

L’Escola de Pares i Mares consta d’11 sessions, que realitzarem setmanalment els dimecres de 18 a 19:30h al CAP de Sagrada Família.

Qui el gestiona i per a qui s’adreça?

Serà moderat per la Sílvia Simó (treballadora social del CAP Sagrada Família) i la Lorena García (treballadora social del CDIAP Aspanias) i es tracta d’un espai inclusiu, és a dir, va dirigit a totes les famílies independentment de les característiques dels seus fills; per tant, ens referim tant a infants sans com a infants que pateixen algun trastorn o discapacitat. Es tracta també de compartir diferents maneres de viure la maternitat i la paternitat.

Què es farà i amb quin objectiu?

A través de dinàmiques teòrico-pràctiques, parlarem de les etapes evolutives dels infants, l’autoestima, la comunicació assertiva, l’escolta activa i l’empatia, l’expressió de sentiments i opinions, la resolució de problemes, la negociació i l’organització quotidiana. Es tracta de crear un espai on les famílies puguin compartir aquells aspectes que voldrien millorar, alhora que adquiriran noves estratègies per millorar la comunicació amb els seus fills i filles i un acostament a la infància basat en el respecte i la col·laboració.

Com apuntar-s’hi?

Les famílies poden arribar per iniciativa pròpia o derivades d’un professional i cal que ens feu arribar les sol·licituds abans de l’11 de gener. El pas següent serà citar o trucar les famílies interessades per a una entrevista a on explicarem el contingut de les sessions, resoldrem dubtes i recollirem expectatives i temes d’interès. Per sol·licitar forma part parleu amb la Lorena Garcia d’Aspanias (934872277 i treballsocial@aspanias.org) o la Sílvia Simó del CAP Sagrada Família (935072580 i silvia.simo@sanitatintegral.org).

Close Menu