El programa Vol +

Les competències que es guanyen fent un voluntariat en molts casos són les mateixes que es podrien guanyar a un lloc de feina. El programa Vol + pretén acreditar l’adquisició d’aquestes, establint-se com un segell que oficialitza i unifica les habilitats a les que se’n fa referència. En tractar-se d’una valoració feta des d’un ens extern a l’activitat exercida, pot servir per legitimar-la de cara als processos de selecció de personal. Si has estat voluntari i t’interessa tenir el certificat has d’adreçar-te a l’entitat amb la que vas col·laborar per tal que gestioni la sol·licitud. Més informació a aquesta notícia de Xarxanet.

Close Menu