Convocatòria d’ajuts del Ministeri d’Educació

S’han convocat ajuts individualitzats des de el Ministeri d’educació, cultura esport, la resolució és de 24 de juliol de 2015, de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, per: 

– Ajuts directes per alumnes incloent afectats per TDAH que requereixin determinats recolzaments i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.

– Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per famílies nombroses

– Ajuts per programes específics complementaris a l’educació reglada per alumnes amb necessitats específiques de recolzament educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

–           

A la resolució teniu tots els requisits que han de complir els beneficiaris, tant a nivell de necessitats con econòmics. Es presenta amb formulari accessible per internet a la direcció www.mecd.gob.es o a la seu electrònica del Ministerio de Educación, sede.educacion.gob.es en l’apartat corresponent a “tramites y Servicios”. El termini per sol·licitar-ho es el 30 de setembre 2015.

Close Menu