Consells pel control parental de les pantalles

Control Parental videojocs


Establir un control parental eficient de les pantalles a casa és una de les grans preocupacions de les famílies. És per això que volem abordar el tema i donar alguns consells. Per fer-ho, hem extret informació de diversos llocs, un dels més utilitzats és el quadern Faros 2015 de l’Hospital de Sant Joan de Déu dedicat a l’entorn digital en el qual interactuen nens i adolescents. D’altra banda, també hem inclòs consells dels i les professionals del SAT d’Aspanias i dades de publicacions científiques de renom.

En primer lloc, cal aclarir que hi ha un debat ple de controvèrsia al voltant dels efectes les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) sobre les persones. Així, neuròlegs, psicòlegs, pedagogs i tecnòlegs no acaben de coincidir sobre si l’exposició a aquests dispositius de pantalla és bona o dolenta. Si parlem d’infants i pantalles, l’embolic de postures i teories encara és més gran.

On sembla haver-hi cert consens és a l’hora de desaconsellar que els infants més petits de dos anys tinguin accés a pantalles. Tal com diu l’article Media Use by Children Younger Than 2 Years de la pediatra Ari Brown, “aquest tipus de mitjans tenen efectes potencialment negatius i cap efecte positiu conegut” sobre aquests infants. Tanmateix, el mateix article explica que en cas que s’opti pel contrari, el pare i mare haurien d’exercir un control parental pel que fa al contingut audiovisual i acompanyar-lo/la.

Un dels altres punts de consens entre la comunitat científica és el límit de temps diari de consum audiovisual. Molts estudis sobre la matèria, com per exemple Influence of Limit-Setting on Youth Screen Time, accepten el límit de les 2 hores diàries. Tanmateix, organismes com la Societat Argentina de Pediatria el redueixen a una hora al dia pels infants entre 2 i 5 anys.


Consells pel control parental de pantalles per infants de 3 a 6 anys

 • Establir unes normes d’ús sòlides. És indispensable que des del primer dia el vostre infant tingui uns límits rutinaris pel que fa a l’ús dels dispositius com consoles, televisió o ordinador. Per tant, aquí el control parental es tradueix en establir una franja horària de consum audiovisual fixa. Si a la primera de canvi canviem aquesta franja, la mesura perdrà el seu efecte.
 • Controlar el contingut dels jocs o aplicacions. Vigilar que fomentin una relació interactiva i no passiva, que treballin uns valors sans i sense estereotips, i que no tinguin anuncis invasius ni missatges innecessaris que interfereixin en la interacció. L’aplicació Kids Place, ens pot ser molt útil per posar en pràctica aquest consell.
 • Acompanyar-los en l’ús de les tecnologies. És bàsic compartir l’experiència audiovisual amb els infants, guiar-los i interessar-se pel que fan. En aquest sentit, és clau desenvolupar l’activitat en els espais comuns de la casa.
 • No és del tot desaconsellable utilitzar una pel·lícula o app si necessitem que l’infant estigui tranquil. Ara bé, ha de ser un recurs puntual i sempre l’hem d’acompanyar comentant el que va veient i fomentant que ell/a també ho faci.
 • Ser un bon exemple i evitar tenir una relació abusiva amb les pantalles. Si ens passem el dia enganxats al mòbil, és probable que l’infant reprodueixi aquesta conducta.
 • Evitar qualsevol pantalla durant les estones en les quals treballem els hàbits diaris, quan es menja o just abans de dormir. En aquest sentit, pot ser útil fer servir una capsa on l’infant guardi el dispositiu quan no toca utilitzar-lo. Com a pares i mares, també hauríem de deixar el nostre telèfon, per exemple, quan ell o ella ho fa.
 • Inhabilitar la connexió a Internet dels dispositius. Per això pot ser molt útil l’aplicació Qustodio, que permet tenir un control quasi absolut del mòbil o tauleta que faci servir l’infant. Aquesta app, tot i ser un pèl restrictiva, ens permet establir uns horaris de connexió i desconnexió d’un dispositiu de forma remota.

Consells pel control parental de pantalles per infants de 6 a 9 anys

 • La majoria dels consells mencionats a l’apartat anterior són útils en aquest cas. A més, és una edat en la qual es pot començar a pactar amb l’infant les limitacions d’ús dels dispositius. En aquest sentit, és recomanable plasmar el pacte en un document escrit.
 • De la mateixa manera, podem començar a consensuar amb el fill o filla el contingut de les apps, jocs… que consumeix. És recomanable que dispositius com tauletes, televisors o ordinadors siguin d’ús compartit.
 • Parlar sobre la seguretat a la xarxa. Aquesta franja d’edat és idònia per abordar aquest tema i començar a conscienciar els nostres fills/es sobre l’exposició pública que implica tenir un perfil a les xarxes. Per tractar el tema, podeu utilitzar recursos com aquest vídeo.Consells pel control parental de pantalles per infants a partir de 10 anys

 • A partir d’aquesta edat hem de seguir marcant uns límits amb l’ús dels dispositius de pantalla. De la mateixa manera, cal continuar compartint l’experiència amb ell o ella i interessar-se per les seves aficions audiovisuals.
 • És molt comú que a partir d’aquesta edat els infants comencin a tenir els seus primers mòbils. Tal com s’ha fet amb altres dispositius, el mòbil implica unes limitacions d’ús pactades amb el fill/a.
 • Cal assumir que l’infant pot tenir un millor control de determinades tecnologies que nosaltres. És per això que no hem de tenir por de deixar que ensenyi com funcionen i que junts les analitzeu de forma crítica.

Per acabar, cal dir que les conductes abusives de dispositius de pantalla poden aparèixer arran d’una gran varietat de factors (genètics, ambientals, de personalitat, familiars…). A més, sovint poden estar vinculades a un trastorn mental previ com la depressió, per exemple. Així doncs, us animem a estar alerta de comportaments abusius o conductes agressives potenciades per les tecnologies audiovisuals. Davant d’aquesta situació, us recomanem posar-vos en contacte amb el SAT d’Aspanias per tal de valorar de quina manera es pot abordar millor.

Banner donacions

Close Menu