Què és el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)ICO_PRECOZ

El CDIAP es va crear l’any 1978 i forma part de la xarxa pública del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. L’atenció precoç es dirigeix als infants, de 0 a 6 anys, que presenten disfuncions, trastorns i/o disharmonies en el seu desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-les, i a les seves famílies.

 

Què t’oferim

Servei psicològic per infants i les seves famílies.

Logopèdia per treballar els trastorns de la parla i el llenguatge, la veu, el ritme i la fluència.

Atenció pedagògica/Atenció social

Fisioteràpia general i fisioteràpia aquàtica per afavorir el desenvolupament psicomotor de l’infant.

 

L’equip d’atenció precoç d’Aspanias és interdisciplinari. L’integren professionals dels camps següents:

Psicologia    Logopèdia
Fisioteràpia    Neuropediatria     Treball Social

Des de l’equip investiguem de manera permanent, amb l’objectiu d’elaborar un projecte de prevenció eficaç, i ens coordinem amb altres serveis d’atenció primerenca així com també serveis sanitaris, educatius i socials.

 

Com treballem

Generalment, els propis hospitals i equips de pediatria dels centres d’atenció primària, previ acord amb la família, ens deriven tots aquells casos de nadons i nens que veuen que necessiten una atenció terapèutica especialitzada i continuada al llarg d’un temps. Però també la mateixa família, be perquè ella mateixa ha interceptat un problema, o bé aconsellada pel mestre o professor del seu fill o filla, es posa en contacte directament amb nosaltres.

Un cop la família entra en contacte amb el CDIAP es fa una primera entrevista d’acollida des d’on es derivarà a l’infant a un equip de professionals conformat per especialistes que puguin atendre les seves necessitats especials (psicològiques, logopèdiques, pedagògiques, fisioterapèutiques o socials). Posteriorment ens coordinem amb els diferents professionals que intervindran en el desenvolupament del nen (mestres, pediatres, psicòlegs, EAP, mestres d’educació especial,etc.).

Els contactes amb la família per a orientar i informar de l’evolució del pacient són periòdics.