Aproximadament el 8% del total de parts són prematurs

Article de Laura Garcia, fisioterapeuta especialitzada en Atenció Precoç i directora del CDIAP d’Aspanias. 


bebe prmatur
Segons la definició de l’OMS,
els nens prematurs són aquells nascuts en un part que s’ha dut a terme abans de completar les 37 setmanes de gestació (normalment un embaràs dura unes 40 setmanes).


En funció de l’edat gestacional del nadó prematur es classifiquen en:

  • Extremadament prematur (<28 setmanes)
  • Molt prematur (28 a <32 setmanes)
  • Prematur moderat  (32 a <37 setmanes)


I segons el pes:

  • Pes baix: inferior a  2500 gr
  • Pes molt baix: inferior a 1500gr
  • Pes extremadament baix: inferior a 1000gr

El 85% dels nadons de molt baix pes (menys de 1500 gr) sobreviuen, però alguns d’ells arrosseguen seqüeles neurològiques.

bebes-prematuros-causas-y-consecuencias-01El cervell d’un nadó que neix prematur encara s´està desenvolupant, és immadur i poc organitzat, de manera que tot el procés d´integració neuro-sensorial per la organització dels seus sentits es veurà afectada i dèbil en un medi extrauterí. Tanmateix poden patir nombroses dificultats tal com hipotèrmia, necessitar ajuda per alimentar-se i per respirar i ser molt més susceptibles a infeccions.

Des de l’UCIN (Unitat de Cures Intensives a Neonats) es treballa sota una mateixa filosofia centrada en el respecte i el benestar als nadons i a les famílies.

Des del CDIAP d’Aspanias hem signat un conveni de col·laboració amb la Unitat de Neonatologia de l’Hospital de Sant Pau amb l’objectiu principal de donar la tranquil·litat i confiança a les famílies de saber que passarà quan el nadó sigui donat d´alta de l’hospital per realitzar un  abordatge  precoç de suport  psicològic, de fisioteràpia i logopèdic per tal reduir al màxim les seqüeles dels factors de risc motrius i respiratoris e incidir al màxim en el seu desenvolupament global.

Close Menu